Advocaat Bouwrecht Amsterdam

De bouw is bij uitstek een sector waarin de praktijk ver van het papier af staat. Dat neemt niet weg dat die dagelijkse praktijk in belangrijke mate wordt ingevuld door tal van wetten, regels en modelvoorwaarden die op de bouw van toepassing zijn.

Bestuursrecht

Bouwen is niet mogelijk zonder dat aan de daarvoor geldende bestuursrechtelijke regelgeving (waaronder bijvoorbeeld de Wabo, het Bouwbesluit, de Bor en gemeentelijke bestemmingsplannen) is voldaan. Die regelgeving vult kortweg in of en hoe gebouwd mag worden. In de bestuursrechtelijke trajecten met betrekking tot vergunningverlening worden bovendien belanghebbenden bij de bouw de mogelijkheid geboden om zich daartegen te verzetten.

BW

De bestuursrechtelijke regelgeving ziet op regels vanuit de overheid en de belangen van partijen die niet direct bij de bouw betrokken zijn. Het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer. In tegenstelling tot de bestuursrechtelijke regelgeving bevat titel 7.12 BW echter slechts een zeer beperkt aantal bepalingen met betrekking tot aanneming. De onderlinge rechten en verplichtingen van opdrachtgever en aannemer worden met name geregeld in de aannemingsovereenkomst en dan vooral de daarbij horende (model)voorwaarden.

UAV, UAC-GC

De bouw kent verschillende sets van modelvoorwaarden, waaronder de UAV, UAV-GC, AVA en COVO. Welke set algemene voorwaarden geschikt is voor betreffende project is afhankelijk van  het werk en de rol van de aannemer daarin.

Asbest

Nog afgezien van deze wat meer algemene rechten en verplichtingen zijn er nog tal van regels die zien op specifieke bouwgerelateerde problematiek en risico’s, zoals regels met betrekking tot de verwijdering van asbest.

Over Delta Advocaten

Als gespecialiseerde bouwrechtadvocaten zijn wij uiteraard op de hoogte van al deze regelgeving en voorwaarden. Gezamenlijk staan wij op alle gebieden van bouwrecht al zo’n 25 jaar overheden en professionele partijen bij met advies over contractvorming en in geschillen (bij zowel rechtbank als de Raad van Arbitrage). In de loop der jaren hebben wij natuurlijk ook de nodige praktijkkennis opgedaan. Met die kennis van zaken zijn wij in staat om onze klanten snel en vooral praktisch te kunnen bedienen.

Heeft u vragen over bouwrecht? Neemt u dan contact met ons op. U kunt het contactformulier hieronder invullen, maar natuurlijk ook bellen (020-2442325) of mailen naar [email protected].

Contactformulier

 

 

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een verleende vergunning, terwijl ik eerder geen zienswijze heb ingediend? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Nee. De standaard rechtsbescherming in het bestuursrecht bestaat uit bezwaar (tegen een genomen besluit), vervolgens beroep bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In sommige gevallen is dat anders. Dan neemt het bestuursorgaan eerst een voornemen tot een besluit. Daartegen kan dan een zienswijze worden ingediend. Pas daarna volgt het definitieve besluit. Er is dan geen bezwaar mogelijk, maar er moet dan direct beroep worden ingesteld. Als er geen zienswijze is ingediend, is dat niet mogelijk.

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Gerelateerde blogs

18-02-2019

17-12-2018

Voorkomen van ontbinding.

Voor iedere overeenkomst (of het nou huur, koop of aanneming…

13-12-2018

Aannemer aansprakelijk voor garantie oplevering?

Een van de belangrijkste onderdelen van een aannemingsovereenkomst is het…

22-11-2018

Gedekt onder de CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering dekt kort gezegd tegen schade die zich tijdens…

21-11-2018

Opheffing retentierecht

Normaal gesproken is de aannemer bij oplevering verplicht om het…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]