Huur

Het antwoord op de vraag welke regels van toepassing zijn, hangt in het huurrecht vooral af van de vraag wat er verhuurd wordt. In het vastgoed zijn er drie verschillende huurregimes: huur woonruimte, huur winkelruimte en huur overige kantoorruimte.

Huur woonruimte

Het huurrecht woonruimte wordt gekenmerkt door veel strenge regels die verplicht van toepassing zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet zonder meer mogelijk om een huurovereenkomst die voor langer dan twee jaar is aangegaan, op te zeggen. De huurder heeft verregaande huurbescherming. Ook ten aanzien van de huurprijs heeft de huurder soms rechten; indien deze te hoog is vastgesteld kan de huurcommissie worden verzocht om deze te verlagen.

Huur winkelruimte

Alhoewel deze tak van het huurrecht doorgaans wordt aangeduid als ‘huur winkelruimte’ is het veel breder dan dat. Alhoewel de bescherming voor huurders van deze bedrijfsruimte beperkter is dan bij woonruimte, gelden ook hier beschermende bepalingen. Zo is opzegging van de huur door de verhuurder niet zonder meer mogelijk en kan de huurprijs in sommige gevallen worden aangepast.

Huur kantoorruimte

Deze vorm van huurrecht geldt voor al het vastgoed dat niet kwalificeert als woonruimte of winkelruimte. Hiervoor gelden nauwelijks beschermende bepalingen. Het is alleen mogelijk om in sommige gevallen gedurende een beperkte periode te worden beschermd tegen ontruiming. Voor de rest is deze vorm van huur onbeschermd.

Advocaat huurrecht

Ongeacht welk huurregime op uw situatie van toepassing is, kunnen wij u van advies voorzien. Onder meer in de volgende situaties kunnen wij u helpen:

  • problemen met betrekking tot de beëindiging van de huur
  • opzegging
  • indeplaatsstelling
  • aanpassing van de huurprijs
  • gebreken in het gehuurde
  • ontruiming
  • procedures bij de Huurcommissie

Naar rechtsgebieden

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat houdt het puntensysteem in? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Woningen in Amsterdam worden gewaardeerd aan de hand van een puntensysteem. De punten worden toegekend op basis van de eigenschappen van de woning en de WOZ-waarde. Je kunt het puntenaantal eenvoudig zelf vaststellen. Aan iedere puntenhoeveelheid wordt een huurprijs gekoppeld. Woningen met een huurprijs boven EUR 710,68 zijn geliberaliseerd. Huurders van dergelijke woningen krijgen aanzienlijk minder huurprijsbescherming.

Wat houdt ontruimingsbescherming in? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De wet kent twee soorten huur van bedrijfsruimte. Huur in de zin van artikel 7:290 BW. Dat zijn bijvoorbeeld winkels en horecazaken. Huurders van dergelijke bedrijfsruimte genieten een aanzienlijke bescherming, onder meer voor wat betreft de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden tot beëindiging daarvan. Bedrijfsruimte die niet onder de werking van 7:290 BW valt, valt onder artikel 7:230a BW. Huurders van dergelijke bedrijfsruimte hebben aanzienlijk minder wettelijke bescherming. De wet kent hen ontruimingsbescherming toe. Dat houdt kortweg in dat de huurder de kantonrechter kan verzoeken om zijn verplichting tot ontruiming van de bedrijfsruimte met een jaar kan verlangen. De rechter beslist op basis van een belangenafweging van de verhuurder en de huurder. Het verzoek tot verlenging kan in totaal drie keer worden gedaan, waarbij wordt opgemerkt dat de kans van slagen telkens afneemt.

Is het mogelijk woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Ja, maar dat vergt wel de nodige oplettendheid bij de contractvorming. Het enkele feit dat er in een overeenkomst een bepaalde tijd wordt opgenomen, betekent uitdrukkelijk nog niet dat de overeenkomst na het verstrijken van die periode van rechtswege eindigt. Afhankelijk van de omstandigheden – zoals de reden en/of de duur van de bepaalde tijd- kan worden vastgesteld of en hoe het best een bepaalde tijd overeengekomen kan worden. Het is  vaak raadzaam om daar even iemand met kennis van zaken bij in te schakelen.

Kan ik alles in een overeenkomst afspreken? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Het contractenrecht is gebaseerd op contractsvrijheid, oftewel om te contracteren met wie je wil en wat je wil. Dat neemt niet weg dat in de wet tal van bepaling zijn opgenomen ter bescherming van de maatschappelijke orde en bepaalde partijen (bijvoorbeeld huurders van woonruimte). Van een aantal van die beschermende bepalingen kun je niet afwijken, ook niet als je dat uitdrukkelijk met instemming van jouw contractpartij doet en in jouw contract vastlegt. Het is bij contractvorming dus van groot belang om te weten welke ruimte de wet je biedt.

Gerelateerde blogs

13-05-2019

Voorkeursrecht geschonden?

Een voorkeursrecht, ook wel het recht van eerste koop genoemd,…

02-04-2019

27-03-2019

Te laat? Geen ontruimingsbescherming.

Bedrijfsruimteverhuur in Nederland is opgedeeld in twee regimes: artikel 7:290…

24-12-2018

Huur of gebruiksovereenkomst?

Voor de totstandkoming van een huurovereenkomst is geen ondertekening van…

17-11-2018

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

05-11-2018

Goedkeuring afwijkend beding

Ter bescherming van huurders van bedrijfsruimte in de zin van…

02-11-2018

Overlast horeca, ontbinding huurovereenkomst

In beginsel kan een verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot…

01-11-2018

Tijdige aanzegging einde huur

Zelfs als een bepaalde huurtijd overeengekomen is, eindigt de huur…

11-10-2018

Wet doorstroming huurmarkt

Enige tijd geleden is de Wet doorstroming huurmarkt in werking…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]