Aanbestedingsadvocaat Amsterdam

Bij vragen over het aanbestedingsrecht is het zinvol om een aanbestedingsadvocaat in te schakelen. Delta Advocaten is gevestigd in Amsterdam en beschikt over veel expertise in het aanbestedingsrecht. Onder meer in de volgende gevallen is het inschakelen van een aanbestedingsadvocaat zinvol.

Inschrijving ongeldig

De meeste geschillen in het aanbestedingsrecht gaan over ongeldige inschrijvingen. In aanbestedingen is het zaak om zeer zorgvuldig te werk te gaan. Als niet onvoorwaardelijk aan alle eisen en voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de inschrijving meestal ongeldig verklaard. Dat is ook het geval als er documenten ontbreken of als de verkeerde documenten zijn bijgevoegd, zoals de verkeerde inschrijvingsstaat. Herstel van een gebrekkige inschrijving is meestal niet mogelijk, maar toch zijn er wel mogelijkheden. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht. Een aanbestedingsadvocaat kan u daarover informeren.

Kort geding tegen gunningsbeslissing

Als er een gunningsbeslissing binnenkomt, moet er altijd op zeer korte termijn actie worden ondernomen. Meestal is de termijn 20 dagen, dat is de Alcateltermijn. Binnen die termijn moet dan een kort geding worden opgestart. De Voorzieningenrechter van de rechtbank beoordeeld dan of er reden is om de voorgenomen gunning ongedaan te maken. Bij het opstarten van een kort geding is een aanbestedingsadvocaat verplicht.

Gunningscriteria niet transparant

Gunningscriteria moeten, net als alle andere eisen, transparant zijn. Inschrijvers moeten weten waar zij aan toe zijn. Willekeur moet worden voorkomen. Ook moeten gunningscriteria een daadwerkelijke mededinging waarborgen. Het mag dus niet zo zijn dat de criteria naar een bepaalde onderneming zijn toegeschreven. Als u hiermee te maken krijgt en u vindt het prettig om in de regio Amsterdam een aanbestedingsadvocaat mee te laten kijken, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen.

Eisen in strijd met de Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit is een wettelijk verplicht richtsnoer waar overheden gebruik van moeten maken bij aanbestedingen. In de Gids staat omschreven waar een aanbestedende dienst op moet letten bij het bepalen van de eisen in een aanbesteding. Omdat de Gids wettelijk verplicht is, kunnen hieraan rechten worden ontleend. Eisen die niet voldoen aan de Gids, kunnen dus niet proportioneel zijn.

Delta Advocaten Amsterdam

Als aanbestedingsadvocaat in de regio Amsterdam kunnen wij u met al deze vragen helpen. Aangezien het aanbestedingsrecht niet regionaal is, kan dat uiteraard ook buiten Amsterdam. Indien u op zoek bent naar een aanbestedingsadvocaat, dan kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier. Bellen kan uiteraard ook (020-2442325).

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat kunnen we doen als de aanbestedende dienst onredelijke eisen stelt? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

In de eerste plaats dient hiervoor de Nota van Inlichtingen. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de aanbesteder bereid is om de eis aan te passen. Is dat niet het geval, dan kan een klacht worden ingediend bij de aanbestedende dienst. Let er wel op dat dit voor de inschrijving gebeurt, dus op een moment dat de eisen nog kunnen worden aangepast. Haalt ook dat niets uit, dan kan er altijd een kort geding over worden aangespannen. Als de eis in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, dan zal de rechter de eis alsnog laten vervallen.

Wij hebben ingeschreven op een aanbesteding, maar hebben per ongeluk een document vergeten bij te voegen. Kan dat nog worden hersteld? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Het antwoord op die vraag is in de meeste gevallen negatief. In het aanbestedingsrecht is het gelijkheidsbeginsel een van de belangrijkste principes. Als een inschrijver wordt toegelaten om na inschrijvingsdatum zijn inschrijving aan te vullen, dan leidt dit al snel tot een schending van dat gelijkheidsbeginsel. Alleen als het gaat om een eenvoudige precisering of herstel van een kennelijke materiële fout, is herstel toegestaan.

Wij zijn tweede geworden in een aanbesteding, maar de motivering van de gunningsbeslissing is gebrekkig, wat nu? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De aanbestedende dienst is verplicht om de gunningsbeslissing zodanig te motiveren dat daarin de relevante redenen voor die beslissing worden genoemd. Met de ‘relevante redenen’ zijn in ieder geval bedoeld de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving. Het gaat erom dat de verliezende inschrijver begrijpt waarom zijn inschrijving niet is uitgekozen. Als dat niet het geval is, dan kan de aanbestedende dienst worden verzocht om de motivering te verduidelijken. Als de motivering gebrekkig blijft, dan kan dit erop duiden dat de beslissing in strijd met het aanbestedingsrecht is genomen.

Gerelateerde blogs

21-05-2019

De exceptio litis plurium consortium bij aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures worden vaak uitgeschreven door meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk. Dat…

18-04-2019

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht

Een aantal weken geleden heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank…

16-11-2018

Het alleenrecht of uitsluitend recht bij aanbestedingen

In sommige sectoren worden overheidsopdrachten aan de markt onttrokken via…

05-11-2018

Herstel van een ongeldige inschrijving

Het komt vaak voor dat een inschrijving op een aanbestedingsprocedure…

05-11-2018

Proportionaliteit in het sociaal domein

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft vorige week een uitspraak…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]