Advocaat aanbestedingen Amsterdam

Jaarlijks wordt er voor tientallen miljoenen euro’s aan opdrachten aanbesteed door de Nederlandse overheid. Zeker in bepaalde sectoren krijgen ondernemers veel te maken met het aanbestedingsrecht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de groensector en de infrasector.

Een advocaat aanbestedingen kan in verschillende fases van het aanbestedingsproces worden geraadpleegd.

Proportionaliteit

Voordat ingeschreven wordt op een aanbestedingsprocedure worden de aanbestedingsstukken ter beschikking gesteld. Naast een programma van eisen of een bestek, is ook vrijwel altijd een gunningsleidraad of offerteleidraad beschikbaar. De eisen die in de aanbestedingsstukken worden gesteld, moeten proportioneel zijn. Dit is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Als dat niet het geval is, dan kan worden afgedwongen dat de eis vervalt.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bij iedere Europese aanbesteding, maar ook vaak bij nationale aanbestedingen en onderhandse aanbestedingen, is een Uniform Europees Aanbestedingsdocument verplicht. Hierin wordt verklaard dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dat voldaan kan worden aan de geschiktheidseisen. Pas na voorlopige gunning kan dat nader worden aangetoond. Het scheelt dus een hoop papierwerk voor inschrijvers die uiteindelijk toch niet voor gunning in aanmerking blijken te komen. Het is wel zaak om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument nauwkeurig in te vullen. Er zijn veel procedures over een onjuist ingevuld aanbestedingsdocument.

Gunningsbeslissing en Alcateltermijn

Uiteindelijk zal de aanbestedende dienst een voorlopige gunningsbeslissing nemen. Hierin wordt bekend gemaakt aan welke inschrijver de opdracht gegund zal worden. Tegen dit gunningsvoornemen kunnen afgewezen inschrijvers doorgaans binnen 20 dagen een kort geding aanspannen. Deze termijn wordt aangeduid als de Alcateltermijn, vernoemd naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Na afloop van die termijn volgt de definitieve gunning.

Waarom Delta Advocaten te Amsterdam

Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van aanbestedingen. Wij zijn gevestigd in Amsterdam, maar treden ook daarbuiten op, bijvoorbeeld in kort geding. Wij zijn een laagdrempelig kantoor in Amsterdam, dus u zit niet direct vast aan hoge advocatenkosten. Neem dus gerust contact op om een aanbestedingsvraag voor te leggen.

Advocaat aanbestedingen

Wij hebben in de praktijk gemerkt dat het vaak handig is om al in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen als er voorwaarden in de aanbesteding zijn opgenomen die onduidelijk zijn. Zo weet de ondernemer of de klacht kans van slagen heeft zonder direct te hoeven klagen bij de aanbestedende dienst. Vervolgens, als blijkt dat de ondernemer een punt heeft, moet er wel direct actie worden ondernomen. Indien u een vraag heeft aan een advocaat aanbestedingen van Delta Advocaten, dan kunt u met ons bellen op 020-2442325 of mail [email protected]. Het onderstaande contactformulier invullen, kan uiteraard ook.

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat kunnen we doen als de aanbestedende dienst onredelijke eisen stelt? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

In de eerste plaats dient hiervoor de Nota van Inlichtingen. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de aanbesteder bereid is om de eis aan te passen. Is dat niet het geval, dan kan een klacht worden ingediend bij de aanbestedende dienst. Let er wel op dat dit voor de inschrijving gebeurt, dus op een moment dat de eisen nog kunnen worden aangepast. Haalt ook dat niets uit, dan kan er altijd een kort geding over worden aangespannen. Als de eis in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, dan zal de rechter de eis alsnog laten vervallen.

Wij hebben ingeschreven op een aanbesteding, maar hebben per ongeluk een document vergeten bij te voegen. Kan dat nog worden hersteld? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Het antwoord op die vraag is in de meeste gevallen negatief. In het aanbestedingsrecht is het gelijkheidsbeginsel een van de belangrijkste principes. Als een inschrijver wordt toegelaten om na inschrijvingsdatum zijn inschrijving aan te vullen, dan leidt dit al snel tot een schending van dat gelijkheidsbeginsel. Alleen als het gaat om een eenvoudige precisering of herstel van een kennelijke materiële fout, is herstel toegestaan.

Wij zijn tweede geworden in een aanbesteding, maar de motivering van de gunningsbeslissing is gebrekkig, wat nu? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De aanbestedende dienst is verplicht om de gunningsbeslissing zodanig te motiveren dat daarin de relevante redenen voor die beslissing worden genoemd. Met de ‘relevante redenen’ zijn in ieder geval bedoeld de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving. Het gaat erom dat de verliezende inschrijver begrijpt waarom zijn inschrijving niet is uitgekozen. Als dat niet het geval is, dan kan de aanbestedende dienst worden verzocht om de motivering te verduidelijken. Als de motivering gebrekkig blijft, dan kan dit erop duiden dat de beslissing in strijd met het aanbestedingsrecht is genomen.

Gerelateerde blogs

21-05-2019

De exceptio litis plurium consortium bij aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures worden vaak uitgeschreven door meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk. Dat…

18-04-2019

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht

Een aantal weken geleden heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank…

16-11-2018

Het alleenrecht of uitsluitend recht bij aanbestedingen

In sommige sectoren worden overheidsopdrachten aan de markt onttrokken via…

05-11-2018

Proportionaliteit in het sociaal domein

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft vorige week een uitspraak…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]