Bouwrechtadvocaat Amsterdam

Een advocaat op het gebied van bouwrecht heeft te maken met geschillen die ontstaan bij de uitvoering van bouwcontracten. Veel voorkomende onderwerpen van discussie zijn meerwerk en minderwerk, gebreken in het werk en te late oplevering.

Meerwerk en minderwerk

De regeling voor meerwerk en minderwerk verschilt per bouwcontract. In veel gevallen zijn de UAV 2012 voorgeschreven. Soms gelden andere standaard contracten, zoals de AVA 2013. Ook is het mogelijk dat er geen afzonderlijke voorwaarden zijn overeengekomen; dan geldt alleen titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek.

In vrijwel alle contracten moet meer- en minderwerk schriftelijk worden overeengekomen. Ook dient de aannemer de opdrachtgever te wijzen op prijsconsequenties van het meerwerk alvorens hij het meerwerk uitvoert. Dat gebeurt in de praktijk heel vaak niet. Het is echter niet zo dat een aannemer nooit recht heeft op een vergoeding als meerwerk op basis van een mondelinge overeenkomst wordt uitgevoerd en hij niet heeft gewezen op de prijsconsequenties. De Raad van Arbitrage voor de Bouw, die vaak bevoegd is in bouwovereenkomsten, beoordeelt het uitgevoerde meerwerk meestal naar billijkheid.

Gebreken in het werk

Hierbij is het allereerst van belang om te bepalen om welk soort gebreken het gaat. Soms ontstaan de gebreken al tijdens de uitvoering van het werk. In dat geval kunnen deze gebreken meestal tijdens de uitvoering worden hersteld. Soms komen de gebreken echter pas bij oplevering aan het licht. Veel particuliere opdrachtgevers van nieuwbouwwoningen nemen een deskundige mee bij de oplevering. De geconstateerde oplevergebreken dienen door de aannemer worden hersteld. Dat geldt ook voor de gebreken die tijdens de onderhoudsperiode ontstaan. Die onderhoudsperiode duurt meestal zes maanden na oplevering.

Gebreken die pas ontstaan na de onderhoudsperiode worden aangeduid als verborgen gebreken. Daarover bestaat in de praktijk vaak discussie, omdat het niet duidelijk is of het gebrek verband houdt met de werkzaamheden van de aannemer of met de wijze waarop het gebouw is gebruikt. Het is in ieder geval zaak om een geconstateerd gebrek direct te melden aan de aannemer. Zo niet, dan bestaat de kans dat niet aan de klachtplicht is voldaan, waarmee de opdrachtgever zijn rechten verspeeld.

Te late oplevering

Oplevering moet doorgaans binnen een overeengekomen aantal werkbare werkdagen plaatsvinden. Deze termijn is meestal ruim genomen om de aannemer enige ruimte te geven. Als de termijn toch wordt overschreden is de aannemer een overeengekomen boete per werkdag verschuldigd. Het is niet altijd duidelijk wanneer een dag als onwerkbaar wordt aangemerkt. Er bestaan echter wel onafhankelijke rapporten aan de hand waarvan dat bepaald kan worden.

Waarom Delta Advocaten te Amsterdam

Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van bouwrecht. Wij zijn gevestigd in Amsterdam, maar treden ook daarbuiten op. Wij hebben in de praktijk gemerkt dat het niet alleen handig is om alle juridische regels te kennen, maar ook om te weten hoe het er in de bouw echt aan toe gaat. Enige technische kennis is daarvoor onontbeerlijk. Dat kan alleen worden geleerd door ervaring. In totaal kan ons kantoor over bijna 30 jaar ervaring op het gebied van bouwrecht beschikken.

Bouwrechtadvocaat

Uiteraard schakelt u een bouwrechtadvocaat in als u verwikkeld bent geraakt in een procedure, bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de gewone rechter. U kunt echter ook altijd met een bouwrechtadvocaat van Delta Advocaten contact opnemen voordat het zover is. Wij zijn een laagdrempelig kantoor in Amsterdam, dus u zit niet direct vast aan hoge advocatenkosten.

Indien u een vraag heeft aan een bouwrechtadvocaat kunt u met ons bellen op 020-2442325 of mail [email protected]. Het onderstaande contactformulier invullen, kan uiteraard ook.

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Gerelateerde blogs

18-02-2019

13-12-2018

Aannemer aansprakelijk voor garantie oplevering?

Een van de belangrijkste onderdelen van een aannemingsovereenkomst is het…

11-10-2018

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]