Minderwerk

Minderwerk betreft werkzaamheden die wel in de aannemingsovereenkomst zijn meegenomen, maar niet zijn uitgevoerd. Dat kan het gevolg zijn van verzuim van de aannemer, maar ook van een verzoek van de opdrachtgever.

Vaak ontstaat een discussie of werkelijk sprake is van minderwerk en wat een als gevolg daarvan passende korting op de aanneemsom zou zijn. Als de aannemer akkoord gaat met het minderwerk, kan daarin tevens een akkoord met overeenkomstige aanpassing van de aanneemsom gelezen worden. Als het minderwerk het gevolg is van verzuim van de aannemer, is een evenredige vermindering van de aanneemsom evenzeer op zijn plaats (indien nodig door gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst).

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

 

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]