Bouwcontracten

De wet bevat een aantal bepalingen die specifiek op aanneming zijn gericht: artikel 7:750 – 769 BW. Het betreft regelend recht. Dat betekent kortweg dat het partijen vrij staat om hiervan af te wijken. Er kunnen ook aanvullende afspraken worden gemaakt.

Voor de bouw bestaan meerdere goede sets met algemene voorwaarden waarmee de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt. Zoals voor alle sets met algemene voorwaarden geldt dat die wel op de overeenkomst van toepassing moeten worden verklaard en ter hand worden gesteld. Een discussie over dit laatste punt kun je eenvoudig voorkomen door je wederpartij voor de ontvangst van de betreffende algemene voorwaarden te laten tekenen.

De aard van het werk bepaalt welke set het best kan worden gehanteerd. Vanwege het wijdverspreide gebruik van deze verschillende sets met algemene voorwaarden bieden ze een goede basis voor contractvorming. Zo kan een slepende discussie voorafgaand aan de samenwerking worden voorkomen.

Dat neemt niet weg dat het partijen (vaak) vrij staat – en het is in sommige zelfs wenselijk is – om van de standaardvoorwaarden af te wijken. Het is wel zaak om dat dan uitdrukkelijk in de aannemingsovereenkomst op te nemen. Wij hebben hieronder (links naar) de in de bouw meest gebruikte sets met algemene voorwaarden opgenomen. Een aantal van deze sets met algemene voorwaarden is voorzien van een model basisopdracht

UAV 2012 en UAV-GC 2005

De UAV en UAV-gc zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden, zijn opgesteld in overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en vormen daardoor een redelijk evenwichtige set met voorwaarden.

UAV 2012

De UAV-GC zijn niet gepubliceerd en vanwege het daarop rustende auteursrecht kunnen wij die hier helaas ook niet plaatsen.

Het grote verschil tussen de UAV en UAV-gc is dat de UAV zijn gericht op een werk waarbij de opdrachtgever alleen de uitvoering uitbesteed. Het ontwerp is in zijn opdracht gemaakt en ook de directievoering blijft bij de opdrachtgever, zij het dat daarvoor een derde partij kan worden aangesteld. De UAV-gc ziet op Design & Construct. De opdrachtnemer heeft hierbij aanzienlijk meer taken en verantwoordelijkheden, waaronder het ontwerp voor het werk.

De UAV-gc zijn voorzien van een model basisopdracht die uiteraard op de UAV-gc is toegesneden. Een dergelijk model basisopdracht ontbreekt voor de UAV.

DNR 2011

Voornoemde voorwaarden en overeenkomsten zien met name op de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer van het werk. Voor afspraken tussen de opdrachtgever en de architect/directievoerder vormt De Nieuwe Regeling (DNR) en de bijhorende model basisopdracht een goede basis.

DNR 2011

Model basisopdracht met toelichting

Evenals ten aanzien van bijvoorbeeld de UAV 2012 kunnen partijen van de DNR 2011 afwijken. Aangezien de DNR zijn opgesteld door BNA – die de belangen van opdrachtnemers dient – doet de opdrachtgever er goed aan om hier op onderdelen van af te wijken.

AVA 2013

De UAV worden geregeld gehanteerd bij werken waarbij namens de opdrachtgever een directievoerder is betrokken. In andere gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van de AVA 2013.

AVA 2013

Toelichting

COVO 2010

BouwGarant heeft (in samenwerking met Vereniging Eigen Huis, de Consuemtenbond en Bouwend Nederland) voorwaarden opgesteld die zijn bestemd voor particuliere opdrachtgevers die een bij BouwGarant aangesloten aannemer opdracht geven voor onderhoud, een verbouwing of restauratie.

COVO 2010

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]