Delta Advocaten

Wij zijn Delta Advocaten. Wij staan al vele jaren bedrijven, overheden en particulieren bij op het gebied van aanbestedingsrecht en onroerend goed. Wij richten ons uitsluitend op uw behoefte, oftewel: focus op waar een advocaat nodig is, maar zeker ook waar niet.

lees meer

Roderick Beuker

Advocaat onroerend goed

Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Stefan Dalmolen

Advocaat aanbestedingsrecht en onroerend goed

Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wij houden u geregeld op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op de rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn.

alle nieuwsitems

06-12-2021

12-12-2019

Onredelijke eisen in aanbestedingsprocedures

In aanbestedingsprocedures worden vrijwel altijd eisen gesteld aan de geschiktheid…

24-05-2019

Uitleg splitsingsakte

De splitsingsakte vormt het belangrijkste document te bepaling van de…

21-05-2019

De exceptio litis plurium consortium bij aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures worden vaak uitgeschreven door meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk. Dat…

20-05-2019

Levert een funderingsgebrek non-conformiteit op?

Veel geschillen met betrekking tot de (ver)koop van woningen houden…

15-05-2019

Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

Gisteren heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het…

14-05-2019

13-05-2019

Voorkeursrecht geschonden?

Een voorkeursrecht, ook wel het recht van eerste koop genoemd,…

09-05-2019

Normaal gebruik

Voor verkoop van woningen buiten Amsterdam wordt in de regel…

18-04-2019

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht

Een aantal weken geleden heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank…

02-04-2019

27-03-2019

Te laat? Geen ontruimingsbescherming.

Bedrijfsruimteverhuur in Nederland is opgedeeld in twee regimes: artikel 7:290…

20-03-2019

KLIC-melding of niet?

Beschadiging van kabels of leidingen als gevolg van grondwerkzaamheden kan…

19-03-2019

Schade door weigering vergunning

Koop- en aannemingsovereenkomsten bevatten geregeld (en met goede reden) bepalingen…

18-02-2019

13-02-2019

04-01-2019

24-12-2018

Huur of gebruiksovereenkomst?

Voor de totstandkoming van een huurovereenkomst is geen ondertekening van…

19-12-2018

Wanneer geldt het schriftelijkheidsvereiste?

Het beginsel van contractvrijheid brengt niet alleen mee dat je…

17-12-2018

Voorkomen van ontbinding.

Voor iedere overeenkomst (of het nou huur, koop of aanneming…

13-12-2018

Aannemer aansprakelijk voor garantie oplevering?

Een van de belangrijkste onderdelen van een aannemingsovereenkomst is het…

22-11-2018

Gedekt onder de CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering dekt kort gezegd tegen schade die zich tijdens…

21-11-2018

Opheffing retentierecht

Normaal gesproken is de aannemer bij oplevering verplicht om het…

18-11-2018

Matiging van een contractuele boete

In veel standaardcontracten is een boete opgenomen voor het geval…

17-11-2018

16-11-2018

Het alleenrecht of uitsluitend recht bij aanbestedingen

In sommige sectoren worden overheidsopdrachten aan de markt onttrokken via…

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

05-11-2018

Herstel van een ongeldige inschrijving

Het komt vaak voor dat een inschrijving op een aanbestedingsprocedure…

05-11-2018

Goedkeuring afwijkend beding

Ter bescherming van huurders van bedrijfsruimte in de zin van…

05-11-2018

Proportionaliteit in het sociaal domein

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft vorige week een uitspraak…

02-11-2018

Overlast horeca, ontbinding huurovereenkomst

In beginsel kan een verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot…

01-11-2018

Tijdige aanzegging einde huur

Zelfs als een bepaalde huurtijd overeengekomen is, eindigt de huur…

30-10-2018

We are here

De groep “We are here” trekt al 6 jaar krakend…

11-10-2018

11-10-2018

Wet doorstroming huurmarkt

Enige tijd geleden is de Wet doorstroming huurmarkt in werking…

11-10-2018

Bent u altijd courtage verschuldigd bij (ver)koop woning?

Zeker bij bemiddeling door NVM-makelaars zullen de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM…