Advocaat aanbestedingsrecht Amsterdam

Jaarlijks wordt er voor meer dan 70 miljard euro ingekocht door de Nederlandse overheid. Zodra de Nederlandse overheden inkopen, hebben zij vaak te maken met het aanbestedingsrecht. Logisch dus dat ook veel ondernemingen daarmee te maken krijgen. De regels van het aanbestedingsrecht zijn strikt.

Ongeldige inschrijving

Een ondernemer die niet goed is op de hoogte is van deze regels, loopt daarom de kans dat zijn inschrijving ongeldig wordt verklaard. Dat is des te vervelender als hij wel de beste inschrijving heeft ingediend. Daarom is het inwinnen van juridisch advies van een advocaat zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als daarna, aan te raden. Wij zijn gevestigd in Amsterdam, maar werken door het gehele land voor overheden en ondernemers in aanbestedingszaken.

Aanbestedingswet 2012

De regels van het aanbestedingsrecht zijn in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Deze wet is in 2016 gewijzigd naar aanleiding van de Europese Aanbestedingsrichtlijn. In de Aanbestedingswet zijn regels opgenomen voor verschillende procedures. Het gaat daarbij om meervoudig onderhandse aanbestedingen, nationale aanbestedingen en Europese aanbestedingen.

Meervoudig onderhands

Bij een meervoudig onderhandse procedure worden meerdere ondernemingen door de aanbestedende dienst gevraagd om een offerte in te dienen. De opdracht wordt verder niet gepubliceerd en als u als onderneming geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u niet inschrijven. U kunt soms wel klagen over het feit dát u geen uitnodiging heeft ontvangen.

Nationale aanbestedingen

Een nationale aanbesteding is een openbaar bekend gemaakte opdracht door een aanbestedende dienst die onder de drempelwaarde voor aanbestedingen ligt. Er hoeft dan niet Europees te worden aanbesteed. Een nationale aanbesteding wordt vaak toegepast als de inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden van de betreffende aanbestedende dienst dat voorschrijven.

Europese aanbestedingen

Van een Europese aanbesteding is sprake als de opdrachtwaarde ligt boven de drempelwaarde die in Europa is vastgesteld. Deze drempelwaarde is verschillend voor werken, levering en diensten. Ook maakt het uit of de aanbestedende dienst een decentrale overheid is of een centrale overheid (de Staat). De huidige drempelwaarden kunnen hier worden gevonden.

Delta Advocaten Amsterdam

Als advocatenkantoor in Amsterdam staan wij ondernemers bij uit de regio Amsterdam bij aanbestedingen. Het aanbestedingsrecht is uiteraard niet beperkt tot Amsterdam, dus ook daarbuiten zijn wij actief. Zo staan wij verschillende overheden bij in het aanbestedingsrecht en treden wij regelmatig voor ondernemingen in heel Nederland.

Vragen over aanbestedingsrecht in Amsterdam?

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht of over een lopende aanbestedingsprocedure en zoekt u een advocaat in Amsterdam en omgeving? Dan kunt u het contactformulier hieronder invullen of bellen met 020-2442325.

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat kunnen we doen als de aanbestedende dienst onredelijke eisen stelt? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

In de eerste plaats dient hiervoor de Nota van Inlichtingen. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de aanbesteder bereid is om de eis aan te passen. Is dat niet het geval, dan kan een klacht worden ingediend bij de aanbestedende dienst. Let er wel op dat dit voor de inschrijving gebeurt, dus op een moment dat de eisen nog kunnen worden aangepast. Haalt ook dat niets uit, dan kan er altijd een kort geding over worden aangespannen. Als de eis in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, dan zal de rechter de eis alsnog laten vervallen.

Wij hebben ingeschreven op een aanbesteding, maar hebben per ongeluk een document vergeten bij te voegen. Kan dat nog worden hersteld? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Het antwoord op die vraag is in de meeste gevallen negatief. In het aanbestedingsrecht is het gelijkheidsbeginsel een van de belangrijkste principes. Als een inschrijver wordt toegelaten om na inschrijvingsdatum zijn inschrijving aan te vullen, dan leidt dit al snel tot een schending van dat gelijkheidsbeginsel. Alleen als het gaat om een eenvoudige precisering of herstel van een kennelijke materiële fout, is herstel toegestaan.

Wij zijn tweede geworden in een aanbesteding, maar de motivering van de gunningsbeslissing is gebrekkig, wat nu? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De aanbestedende dienst is verplicht om de gunningsbeslissing zodanig te motiveren dat daarin de relevante redenen voor die beslissing worden genoemd. Met de ‘relevante redenen’ zijn in ieder geval bedoeld de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving. Het gaat erom dat de verliezende inschrijver begrijpt waarom zijn inschrijving niet is uitgekozen. Als dat niet het geval is, dan kan de aanbestedende dienst worden verzocht om de motivering te verduidelijken. Als de motivering gebrekkig blijft, dan kan dit erop duiden dat de beslissing in strijd met het aanbestedingsrecht is genomen.

Gerelateerde blogs

21-05-2019

De exceptio litis plurium consortium bij aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures worden vaak uitgeschreven door meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk. Dat…

18-04-2019

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht

Een aantal weken geleden heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank…

04-01-2019

16-11-2018

Het alleenrecht of uitsluitend recht bij aanbestedingen

In sommige sectoren worden overheidsopdrachten aan de markt onttrokken via…

05-11-2018

Herstel van een ongeldige inschrijving

Het komt vaak voor dat een inschrijving op een aanbestedingsprocedure…

05-11-2018

Proportionaliteit in het sociaal domein

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft vorige week een uitspraak…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]