Aanbestedingsrecht

De regels van het aanbestedingsrecht zijn vrijwel altijd van toepassing als publieke instellingen, zoals gemeenten en provincies, een contract sluiten met private partijen. Wij kennen die regels als geen ander en vertegenwoordigen zowel overheden als private partijen in dit delicate proces, waarbij alle partijen vaak op eieren moeten lopen.

Europees aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht komt voort uit het Europese recht. Om te verzekeren dat de Europese interne markt met haar vrijheid van diensten en goederen daadwerkelijk efficiënt functioneert en lidstaten niet hun eigen diensten en goederen beschermen, is het aanbestedingsrecht in het leven geroepen. Overheidsgeld moet eerlijk en transparant worden besteed; in theorie moet een onderneming uit een andere lidstaat dezelfde mogelijkheden hebben als een onderneming uit het land waar de aanbestedende dienst is gevestigd. Om dat te bewerkstelligen zijn de regels van het aanbestedingsrecht geschreven.

Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit en ARW 2016

Inmiddels is het aanbestedingsrecht ook onder de Europese aanbestedingsdrempel uitgebreid vastgelegd. Dat is te vinden in de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, aanbestedingsreglementen zoals het ARW 2016 en decentrale regelgeving zoals inkoop- een aanbestedingsbeleid.

Advocaat aanbestedingsrecht

Wat kan een advocaat aanbestedingsrecht voor uw onderneming betekenen? In de eerste plaats kunnen wij helpen met vragen die u heeft over de procedure. Het komt regelmatig voor dat er eisen worden gesteld in de aanbesteding, waarvan u vindt dat deze niet redelijk zijn. Natuurlijk is het mogelijk om de aanbestedende dienst te verzoeken om die eisen te wijzigen, maar deze is niet vaak bereid daaraan gehoor te geven. Wij kunnen toetsen of de eis rechtsgeldig is en indien dat niet het geval is, ervoor zorgen dat de eis vervalt. Daarnaast procederen wij veel in aanbestedingszaken. Als uw inschrijving ten onrechte ongeldig is verklaard of de nummer 1 de aanbesteding ten onrechte heeft gewonnen, kunnen wij de zaak in een kort geding aanhangig maken.

Gemeentes en andere overheden staan wij als advocaat aanbestedingsrecht bij voorafgaande aan de publicatie van een aanbestedingsprocedure. Wij controleren dan of alle eisen rechtsgeldig zijn en of de gekozen procedure juist is. Maar het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt doorgaans na de aanbesteding. Het komt geregeld voor dat partijen het oneens zijn met de uitkomst en een procedure opstarten. U kunt bij ons terecht voor advies.

Naar rechtsgebieden

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wij hebben ingeschreven op een aanbesteding, maar hebben per ongeluk een document vergeten bij te voegen. Kan dat nog worden hersteld? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Het antwoord op die vraag is in de meeste gevallen negatief. In het aanbestedingsrecht is het gelijkheidsbeginsel een van de belangrijkste principes. Als een inschrijver wordt toegelaten om na inschrijvingsdatum zijn inschrijving aan te vullen, dan leidt dit al snel tot een schending van dat gelijkheidsbeginsel. Alleen als het gaat om een eenvoudige precisering of herstel van een kennelijke materiële fout, is herstel toegestaan.

Wij zijn tweede geworden in een aanbesteding, maar de motivering van de gunningsbeslissing is gebrekkig, wat nu? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De aanbestedende dienst is verplicht om de gunningsbeslissing zodanig te motiveren dat daarin de relevante redenen voor die beslissing worden genoemd. Met de ‘relevante redenen’ zijn in ieder geval bedoeld de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving. Het gaat erom dat de verliezende inschrijver begrijpt waarom zijn inschrijving niet is uitgekozen. Als dat niet het geval is, dan kan de aanbestedende dienst worden verzocht om de motivering te verduidelijken. Als de motivering gebrekkig blijft, dan kan dit erop duiden dat de beslissing in strijd met het aanbestedingsrecht is genomen.

Wat kunnen we doen als de aanbestedende dienst onredelijke eisen stelt? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

In de eerste plaats dient hiervoor de Nota van Inlichtingen. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de aanbesteder bereid is om de eis aan te passen. Is dat niet het geval, dan kan een klacht worden ingediend bij de aanbestedende dienst. Let er wel op dat dit voor de inschrijving gebeurt, dus op een moment dat de eisen nog kunnen worden aangepast. Haalt ook dat niets uit, dan kan er altijd een kort geding over worden aangespannen. Als de eis in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, dan zal de rechter de eis alsnog laten vervallen.

Gerelateerde blogs

06-12-2021

12-12-2019

Onredelijke eisen in aanbestedingsprocedures

In aanbestedingsprocedures worden vrijwel altijd eisen gesteld aan de geschiktheid…

21-05-2019

De exceptio litis plurium consortium bij aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures worden vaak uitgeschreven door meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk. Dat…

18-04-2019

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht

Een aantal weken geleden heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank…

16-11-2018

Het alleenrecht of uitsluitend recht bij aanbestedingen

In sommige sectoren worden overheidsopdrachten aan de markt onttrokken via…

05-11-2018

Herstel van een ongeldige inschrijving

Het komt vaak voor dat een inschrijving op een aanbestedingsprocedure…

05-11-2018

Proportionaliteit in het sociaal domein

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft vorige week een uitspraak…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]