Advocaat bestuursrecht Amsterdam

Het bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied dat gaat over de relatie tussen de overheid en de burger. De meeste personen en bedrijven komen met het bestuursrecht in aanraking als er een vergunning noodzakelijk is voor een bepaalde activiteit. Ook valt het opleggen van dwangsommen onder het bestuursrecht. Als advocaat bestuursrecht in Amsterdam kennen wij alle relevante regelgeving en kunnen u onder meer bijstaan op de volgende gebieden.

Bezwaar tegen een omgevingsvergunning

Als houder van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met bezwaar van omwonenden. Alhoewel die procedure zich afspeelt tussen die omwonenden en de gemeente, bent u als vergunninghouder wel belanghebbende. U kunt zich ook mengen in de procedure en daarbij kan een advocaat bestuursrecht u van dienst zijn. Ook is een gespecialiseerde advocaat nuttig als u het juist niet eens bent met een vergunning die aan een ander is verstrekt.

Dwangsom of boete

Bij bestuursrechtelijke handhaving kan de gemeente een dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. In Amsterdam komt dit vaak voor bij illegale vakantieverhuur aan toeristen. Over dit onderwerp kunt u hier meer lezen. Een dwangsom is gericht op herstel van een illegale situatie. U krijgt dan de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken. Doet u dat niet, dan is een dwangsom verschuldigd. Een boete is juist bedoeld als sanctie en moet een prikkel vormen om juist niet illegaal te handelen.

Beroep tegen de vaststelling van een bestemmingsplan

Als de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, dan staat daartegen beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wel is dan vereist dat u ook zienswijzen hebt ingediend bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. Een advocaat bestuursrecht kan u helpen bij beroep tegen een bestemmingsplan in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten.

Over Delta Advocaten in Amsterdam

Wij hebben alles bij elkaar tientallen jaren ervaring in bestuursrechtelijke procedures. Juist het feit dat wij zowel het bestuursrecht als het civiele recht beheersen, is een voordeel. Bij geschillen over een omgevingsvergunning spelen bijvoorbeeld ook vaak geschillen van civielrechtelijke aard (burenrecht). Zoekt u een advocaat bestuursrecht Amsterdam, dan kunt u het contactformulier hieronder invullen of bellen naar 020-2442325.

Contactformulier

 

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een verleende vergunning, terwijl ik eerder geen zienswijze heb ingediend? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Nee. De standaard rechtsbescherming in het bestuursrecht bestaat uit bezwaar (tegen een genomen besluit), vervolgens beroep bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In sommige gevallen is dat anders. Dan neemt het bestuursorgaan eerst een voornemen tot een besluit. Daartegen kan dan een zienswijze worden ingediend. Pas daarna volgt het definitieve besluit. Er is dan geen bezwaar mogelijk, maar er moet dan direct beroep worden ingesteld. Als er geen zienswijze is ingediend, is dat niet mogelijk.

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Gerelateerde blogs

17-11-2018

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]