Last onder dwangsom

Als sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, kan een overheidsorgaan gelasten om die overtreding ongedaan te maken. Als dat niet binnen een bepaalde termijn (de begunstigingstermijn) gebeurt, dan is een geldbedrag verschuldigd, de dwangsom. Anders dan een bestuurlijke boete is een last onder dwangsom niet sanctionerend, maar herstellend van aard. Het doel is om een overtreding ongedaan te maken, niet om de overtreder te straffen.

 

Naar kennisbank

 

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]