Incasso

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Maar ook als je gelijk hebt gekregen, is het nog niet altijd gezegd dat er ook daadwerkelijk daarnaar wordt gehandeld. Gelijk halen is nog weer een derde onderdeel van het proces. Het komt vaak voor dat vorderingen door de rechter zijn vastgesteld of zelfs helemaal niet zijn betwist door de wederpartij, maar ook niet worden betaald. Wij staan ondernemers tegen gunstige tarieven bij om de vordering te incasseren.

Incasso van vordering

Allereerst zal een wederpartij worden aangemaand om de vordering te voldoen, waarbij deze een termijn krijgt van enkele dagen. Wordt daaraan niet voldaan, dan kan afhankelijk van de hoogte van de vordering beslag worden gelegd. Ook zullen we dan direct een vordering bij de rechter instellen. Soms kan dat ook met zeer grote spoed, door middel van een incasso kort geding.

Naar rechtsgebieden

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Kan ik betaling in kort geding vorderen? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Een vordering tot betaling van een geldsom kan in kort geding worden ingediend.  Voor toewijzing van die vordering moet evenwel aan drie criteria zijn voldaan. Je moet – zoals bij ieder kort geding – een spoedeisend belang bij betaling hebben. Aan dit criterium wordt echter niet altijd evenveel waarde gehecht. Je moet aannemelijk maken dat het zeer waarschijnlijk is dat jouw vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen. En het laatste criterium betreft het restitutierisico. Dat komt er in het kort op neer dat je het bedrag moet kunnen terugbetalen, mocht jouw vordering in een bodemprocedure worden afgewezen (en in kort geding dus ten onrechte zijn toegewezen).

Waarop kan ik beslag leggen en hoe? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Beslag ter zekerheid tot betaling van een geldvordering is mogelijk op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Denk daarbij aan onroerend goed, bankrekeningen, maar ook vorderingen van de schuldenaar op anderen of aandelen. Voor het leggen van beslag is verlof van de Voorzieningenrechter nodig. Daartoe moet een verzoek worden ingediend. Dat verzoek moet kortweg een omschrijving van de vordering bevatten en een toelichting dat en waarom beslag op het vermogen van de schuldenaar noodzakelijk is. Voorheen was het relatief eenvoudig om beslagverlof te verkrijgen. De criteria daarvoor zijn inmiddels wat aangescherpt, waardoor een dergelijk verlof inmiddels te vergelijken is met een dagvaarding om een procedure te starten. Overigens moet doorgaans binnen 14 dagen na beslaglegging een procedure worden gestart, dus leveren die striktere eisen niet veel meerwerk op.

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]