Nieuws

06-12-2021

12-12-2019

Onredelijke eisen in aanbestedingsprocedures

In aanbestedingsprocedures worden vrijwel altijd eisen gesteld aan de geschiktheid…

24-05-2019

Uitleg splitsingsakte

De splitsingsakte vormt het belangrijkste document te bepaling van de…

21-05-2019

De exceptio litis plurium consortium bij aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures worden vaak uitgeschreven door meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk. Dat…

20-05-2019

Levert een funderingsgebrek non-conformiteit op?

Veel geschillen met betrekking tot de (ver)koop van woningen houden…

15-05-2019

Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

Gisteren heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het…

14-05-2019

13-05-2019

Voorkeursrecht geschonden?

Een voorkeursrecht, ook wel het recht van eerste koop genoemd,…

09-05-2019

Normaal gebruik

Voor verkoop van woningen buiten Amsterdam wordt in de regel…

18-04-2019

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht

Een aantal weken geleden heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank…

02-04-2019

27-03-2019

Te laat? Geen ontruimingsbescherming.

Bedrijfsruimteverhuur in Nederland is opgedeeld in twee regimes: artikel 7:290…

20-03-2019

KLIC-melding of niet?

Beschadiging van kabels of leidingen als gevolg van grondwerkzaamheden kan…

19-03-2019

Schade door weigering vergunning

Koop- en aannemingsovereenkomsten bevatten geregeld (en met goede reden) bepalingen…

18-02-2019

13-02-2019

04-01-2019

24-12-2018

Huur of gebruiksovereenkomst?

Voor de totstandkoming van een huurovereenkomst is geen ondertekening van…

19-12-2018

Wanneer geldt het schriftelijkheidsvereiste?

Het beginsel van contractvrijheid brengt niet alleen mee dat je…

17-12-2018

Voorkomen van ontbinding.

Voor iedere overeenkomst (of het nou huur, koop of aanneming…

13-12-2018

Aannemer aansprakelijk voor garantie oplevering?

Een van de belangrijkste onderdelen van een aannemingsovereenkomst is het…

22-11-2018

Gedekt onder de CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering dekt kort gezegd tegen schade die zich tijdens…

21-11-2018

Opheffing retentierecht

Normaal gesproken is de aannemer bij oplevering verplicht om het…

18-11-2018

Matiging van een contractuele boete

In veel standaardcontracten is een boete opgenomen voor het geval…

17-11-2018

16-11-2018

Het alleenrecht of uitsluitend recht bij aanbestedingen

In sommige sectoren worden overheidsopdrachten aan de markt onttrokken via…

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

05-11-2018

Herstel van een ongeldige inschrijving

Het komt vaak voor dat een inschrijving op een aanbestedingsprocedure…

05-11-2018

Goedkeuring afwijkend beding

Ter bescherming van huurders van bedrijfsruimte in de zin van…

05-11-2018

Proportionaliteit in het sociaal domein

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft vorige week een uitspraak…

02-11-2018

Overlast horeca, ontbinding huurovereenkomst

In beginsel kan een verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot…

01-11-2018

Tijdige aanzegging einde huur

Zelfs als een bepaalde huurtijd overeengekomen is, eindigt de huur…

30-10-2018

We are here

De groep “We are here” trekt al 6 jaar krakend…

11-10-2018

11-10-2018

Wet doorstroming huurmarkt

Enige tijd geleden is de Wet doorstroming huurmarkt in werking…

11-10-2018

Bent u altijd courtage verschuldigd bij (ver)koop woning?

Zeker bij bemiddeling door NVM-makelaars zullen de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]