Bouw

Het bouwrecht gaat over de regels die gelden bij aanneming en bij de uitvoering van bouwprojecten. In het Burgerlijk Wetboek zijn daarvoor regels opgenomen, maar in de praktijk zijn de algemene voorwaarden meestal veel belangrijker. De bekendste daarvan zijn de UAV 2012 en UAV-gc 2005 maar daarnaast bestaan er nog veel andere, sectorspecifieke voorwaarden.

Advocaat bouwrecht

Voor een advocaat bouwrecht is het van belang dat hij of zij niet alleen verstand heeft van de regels, maar van het hele bouwproces. De meeste geschillen in het bouwrecht zijn technisch van aard. Naast kennis van de juridische details is het dan ook bijzonder nuttig dat een advocaat snapt wat er technisch speelt. Wij hebben ruime ervaring op dit terrein. In de volgende gevallen kunt u ons als advocaat in het bouwrecht inschakelen:

  • contractonderhandelingen tussen (onder)aannemer en opdrachtgever;
  • bouwmanagement
  • uitleg en toepassing van contractvoorwaarden (waaronder UAV en UAV-gc contracten)
  • vertraging en bouwtijdoverschrijding
  • discussies over meerwerk en minderwerk
  • gebreken in de uitvoering
  • verborgen gebreken
  • problemen bij de oplevering
  • bouwarbitrage

Naar rechtsgebieden

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Heeft de aannemer retentierecht? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Als de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens de aannemer niet nakomt, kan het retentierecht worden uitgeoefend. Daarvoor is vereist dat de aannemer de feitelijke macht over het werk heeft (en behoudt) en kenbaar maakt dat hij het retentierecht uitoefent (bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken met borden).

Is er meerwerk verschuldigd? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Als de opdrachtgever wijzigingen of toevoeging in het werk wenst door te voeren, heeft de aannemer recht op bijbetaling, mits hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging. Dat is anders als de opdrachtgever dat uit zichzelf had moeten begrijpen.

Wanneer is er een vergunning nodig voor een verbouwing? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De uitgebreide check om vast te stellen of er een vergunning nodig is staat hier. De meest voorkomende verbouwingen waarvoor (onder voorwaarden) geen vergunning nodig is, zijn:
– uitbouwen op het achtererf;
– het plaatsen van een dakkapel;
– een interne, niet constructieve verbouwing
– het uitvoeren van normaal onderhoud

Gerelateerde blogs

15-05-2019

Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

Gisteren heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het…

20-03-2019

KLIC-melding of niet?

Beschadiging van kabels of leidingen als gevolg van grondwerkzaamheden kan…

19-03-2019

Schade door weigering vergunning

Koop- en aannemingsovereenkomsten bevatten geregeld (en met goede reden) bepalingen…

18-02-2019

13-12-2018

Aannemer aansprakelijk voor garantie oplevering?

Een van de belangrijkste onderdelen van een aannemingsovereenkomst is het…

22-11-2018

Gedekt onder de CAR-verzekering?

Een CAR-verzekering dekt kort gezegd tegen schade die zich tijdens…

21-11-2018

Opheffing retentierecht

Normaal gesproken is de aannemer bij oplevering verplicht om het…

11-10-2018

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]