Aanneming

De wet omschrijft aanneming als een overeenkomst waarbij de aannemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking en tegen betaling een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. In de in de bouw veel gebruikte standaardvoorwaarden UAV is geen omschrijving van aanneming van werk opgenomen.

De totstandkoming van een aannemingsovereenkomst is in beginsel vormvrij. Het schriftelijkheidsvereiste geldt echter wel voor overeenkomsten die strekken tot de bouw van een woning in opdracht van een consument.

Een overeenkomst van aanneming kan ook elementen van koop bevatten, bijvoorbeeld ten aanzien van het materiaal. Afhankelijk van de nadruk op de verplichtingen is sprake van zuivere aanneming of van een koop-/aannemingsovereenkomst. Het is van belang om te onderkennen dat de overeenkomst voor zover die ziet op koop dan ook door de wettelijke bepalingen met betrekking tot koop beheerst wordt.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]