Schriftelijkheidsvereiste

Het zogenoemde schriftelijkheidsvereiste ziet op de koop van een woning door een particulier en betekent dat er pas een koop tot stand komt als die schriftelijk is vastgelegd. Er bestaat nogal eens onduidelijkheid over wanneer dit vereiste nu van toepassing is en wat het inhoudt.

Het schriftelijkheidsvereiste geldt kort gezegd in de situatie waarin:

  1. sprake is van koop van een tot woning bestemde onroerende zaak,
  2. door een natuurlijk persoon,
  3. die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

(Het geldt dus bijvoorbeeld niet als een vastgoedontwikkelaar bedrijfsmatig woningen koopt.)

In de hiervoor onder 1 t/m 3 omschreven situatie komt er pas een koopovereenkomst tot stand als die schriftelijk is vastgelegd. Schriftelijk betekent in dit geval een akte die door beide partijen ondertekend wordt. Whatsapp of e-mail-correspondentie volstaat dus niet. Een elektronische ondertekening van een akte weer wel.

Dit vereiste is oorspronkelijk bedoeld om de particulier koper te beschermen, maar kan in de hiervoor omschreven situatie ook door een particulier verkoper worden ingeroepen. Ook een professioneel verkoper kan zich op het schriftelijkheidsvereiste beroepen, maar die zou tot medewerking aan schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken gedwongen kunnen worden, waardoor dan alsnog een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]