Rechtsgebieden

U kunt ons te allen tijde benaderen voor advies bij de volgende rechtsgebieden:

Aanbestedingsrecht

De regels van het aanbestedingsrecht zijn vrijwel altijd van toepassing als publieke instellingen, zoals gemeenten en provincies, een contract sluiten met private partijen. Wij kennen die regels als geen ander…

Lees meer

Appartementsrecht

Het appartementsrecht gaat over het reilen en zeilen binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE). Wie een appartement koopt, is automatisch lid van een VvE. In de meeste gevallen levert dat…

Lees meer

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Binnen het bestuursrecht zijn wij vooral gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en bestuurlijke sancties. Ruimtelijke…

Lees meer

Bouw

Het bouwrecht gaat over de regels die gelden bij aanneming en bij de uitvoering van bouwprojecten. In het Burgerlijk Wetboek zijn daarvoor regels opgenomen, maar in de praktijk zijn de…

Lees meer

Contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht genoemd. Zodra twee of meer partijen met elkaar een overeenkomst sluiten, ontstaan over en weer rechten en verplichtingen. Als een van de…

Lees meer

Huur

Het antwoord op de vraag welke regels van toepassing zijn, hangt in het huurrecht vooral af van de vraag wat er verhuurd wordt. In het vastgoed zijn er drie verschillende…

Lees meer

Koop

Wij adviseren kopers en verkopers bij vastgoedtransacties, zoals de aankoop van een woning of bedrijfspand. Vaak worden dit soort overeenkomsten aangegaan met behulp van standaardmodellen zoals de NVM-akte of het…

Lees meer

Incasso

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Maar ook als je gelijk hebt gekregen, is het nog niet altijd gezegd dat er ook daadwerkelijk daarnaar wordt gehandeld. Gelijk…

Lees meer

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]