Huurrecht Amsterdam

Zoals op diverse andere pagina’s op deze website is uitgelegd, is het in het huurrecht van groot belang om te bepalen welk type huurrecht van toepassing is. In het kort zijn er vier categorieën: huur woonruimte, huur 290-bedrijfsruimte, huur 230a-bedrijfsruimte en overig. Onder de categorie overig  valt bijvoorbeeld de huur van grond of de huur van roerende zaken.

Huurbescherming

Het onderscheid in de verschillende categorieën is vooral van belang voor de mate van bescherming. Bij de huur van woonruimte is de huurbescherming zeer uitvoerig. Ook al is een contract voor een bepaalde tijd overeengekomen, dan nog is het vaak zo dat de huur niet door de verhuurder kan worden beëindigd. Ook bij de huur van 290-bedrijfsruimte is sprake van huurbescherming doordat een verhuurder niet eenvoudig de huur kan opzeggen. De huurbescherming bij 230a-bedrijfsruimte is gelegen in de ontruimingsbescherming. Bij de overige huurcategorieën geldt geen huurbescherming.

Onderhuur

Onderhuur is alleen met toestemming van de verhuurder toegestaan. In veel huurcontracten is geregeld dat de verhuurder die toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden. Daar bestaat in de praktijk nog wel eens discussie over. Illegale onderhuur levert een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst op. Dat geldt ook voor de illegale verhuur aan toeristen, bijvoorbeeld via AirBNB.

Betalingsachterstand huurtermijnen en ontbinding van de huurovereenkomst

Veel geschillen in het huurrecht gaan over een betalingsachterstand van de huurtermijnen. Als vuistregel geldt dat de achterstand drie maanden moet bedragen voordat de Kantonrechter de huurovereenkomst zal ontbinden. Dat is echter slechts een vuistregel, want er zijn voldoende uitspraken waarin eerder of later tot ontbinding worden besloten. Naast het aantal maanden achterstand, is ook het betalingspatroon van belang. Als de huurder nooit een grotere achterstand heeft dan twee of drie maanden, maar wel voortdurend een achterstand laat ontstaan, dan kan dat worden meegewogen in de beslissing tot ontbinding.

Delta Advocaten te Amsterdam

Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van huurrecht. Wij zijn gevestigd in Amsterdam, maar treden ook daarbuiten op. De praktijk leert dat veel geschillen kunnen worden voorkomen door het hebben van een goed huurcontract. Wij hebben verschillende modellen beschikbaar die kosteloos kunnen worden toegezonden. Uiteraard zijn wij er ook als het contract al is gesloten en er daarna problemen ontstaan.

Advocaat huurrecht

Heeft u een advocaat huurrecht nodig, dan kunt u altijd even met ons contact opnemen. Wij zijn een laagdrempelig kantoor in Amsterdam, dus u zit niet direct vast aan hoge advocatenkosten. Indien u een vraag heeft aan een advocaat huurrecht kunt u met ons bellen op 020-2442325 of mail [email protected]. Het onderstaande contactformulier invullen, kan uiteraard ook.

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat houdt het puntensysteem in? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Woningen in Amsterdam worden gewaardeerd aan de hand van een puntensysteem. De punten worden toegekend op basis van de eigenschappen van de woning en de WOZ-waarde. Je kunt het puntenaantal eenvoudig zelf vaststellen. Aan iedere puntenhoeveelheid wordt een huurprijs gekoppeld. Woningen met een huurprijs boven EUR 710,68 zijn geliberaliseerd. Huurders van dergelijke woningen krijgen aanzienlijk minder huurprijsbescherming.

Wat houdt ontruimingsbescherming in? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

De wet kent twee soorten huur van bedrijfsruimte. Huur in de zin van artikel 7:290 BW. Dat zijn bijvoorbeeld winkels en horecazaken. Huurders van dergelijke bedrijfsruimte genieten een aanzienlijke bescherming, onder meer voor wat betreft de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden tot beëindiging daarvan. Bedrijfsruimte die niet onder de werking van 7:290 BW valt, valt onder artikel 7:230a BW. Huurders van dergelijke bedrijfsruimte hebben aanzienlijk minder wettelijke bescherming. De wet kent hen ontruimingsbescherming toe. Dat houdt kortweg in dat de huurder de kantonrechter kan verzoeken om zijn verplichting tot ontruiming van de bedrijfsruimte met een jaar kan verlangen. De rechter beslist op basis van een belangenafweging van de verhuurder en de huurder. Het verzoek tot verlenging kan in totaal drie keer worden gedaan, waarbij wordt opgemerkt dat de kans van slagen telkens afneemt.

Gerelateerde blogs

02-04-2019

24-12-2018

Huur of gebruiksovereenkomst?

Voor de totstandkoming van een huurovereenkomst is geen ondertekening van…

05-11-2018

Goedkeuring afwijkend beding

Ter bescherming van huurders van bedrijfsruimte in de zin van…

02-11-2018

Overlast horeca, ontbinding huurovereenkomst

In beginsel kan een verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]