Overlast horeca, ontbinding huurovereenkomst

Gepubliceerd op 02-11-2018 — Geschreven door Roderick Beuker

In beginsel kan een verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot een (deel van een) gebouwde onroerende zaak niet zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Daarop bestaat een uitzondering. De verhuurder kan de huurovereenkomst wel zonder tussenkomst van de rechter ontbinden als sprake is van gedragingen in het gehuurde die de openbare orde verstoren, zoals geluidsoverlast van horeca, of handelen in strijd zijn met de Opiumwet en het gebouw om die reden van overheidswege wordt gesloten (artikel 6:231 lid 2 BW).

Geluidsoverlast

Naar aanleiding van meerdere klachten van omwonenden over geluidsoverlast heeft de burgemeester van Rotterdam de horeca-zaak in kwestie tot twee keer toe gesloten. Na de tweede sluiting heeft de verhuurder de huurovereenkomst ontbonden en in kort geding ontruiming van de huurder gevorderd. De Voorzieningenrechter heeft de ontruiming toegewezen. De horeca-exploitant ging daartegen in hoger beroep. Hij voerde onder meer aan dat er geen sprake was van een tekortkoming van zijn kant en dat de sluiting mogelijk niet in stand blijft.

Het Hof Den Haag heeft (in zijn uitspraak van 30 oktober 2018) het verweer van de horeca-exploitant om de volgende redenen naast zich neergelegd:

  • het Hof neemt bij haar overwegingen de geldigheid van het besluit tot sluiting tot uitgangspunt,
  • het aanbrengen van een geluidsbegrenzer (limiter) is onvoldoende om de klachten over geluidsoverlast te ontkrachten en
  • ontbinding op grond van artikel 6:231 lid 2 BW vereist geen tekortkoming van de verhuurder.

Het Hof merkt nog op dat ontbinding ongeoorloofd zou kunnen zijn als sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid of als dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, maar dat doet zich hier niet voor.

Het Hof acht aannemelijk dat ontbinding van de huurovereenkomst op grond van sluiting van de horecazaak vanwege verstoring van de openbare in een bodemprocedure zal worden toegewezen en  bekrachtigt de toegewezen ontruiming van de zaak.

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]