VvE Advocaat Amsterdam

Een eigenaar van een appartement is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De appartementseigenaar is daardoor verplicht een maandelijkse bijdrage te betalen. De VvE is belast met het beheer van de gemeenschappelijke delen van het complex.

VvE in Amsterdam

Vrijstaande woningen zijn er in Amsterdam nauwelijks. De meeste Amsterdammers wonen met meerdere mensen in een huis dat is gesplitst in appartementsrechten of in een complex. Er bestaat dan een VvE met de overige appartementseigenaars. De grootte van die VvE varieert van twee appartementseigenaars tot honderden eigenaars.

Toestemming VvE

Voor de meeste verbouwingen aan een appartement is toestemming nodig van de VvE. Dat komt omdat een verandering in een appartement vaak gepaard gaat met een wijziging van het gemeenschappelijk gedeelte. Het bouwen van een dakterras vindt bijvoorbeeld plaats op het gemeenschappelijk dak en door een uitbouw wordt de gemeenschappelijk gevel gewijzigd.

Vervangende machtiging kantonrechter

Als de VvE haar toestemming niet verleent, dan is het mogelijk om een vervangende machtiging te vragen van de kantonrechter. Dat moet binnen een maand nadat het besluit tot weigering door de VvE is genomen.

Burenrecht en VvE

Als advocaat appartementsrecht weten wij als geen ander dat geschillen tussen appartementseigenaars vaak ontstaan door slechte communicatie tussen buren. Ook zonder dat u in een VvE zit, is het niet toegestaan om hinder bij de buren te veroorzaken. Ook de gemeente schrijft vaak voor dat bij een bouwproject de buren ingelicht moeten worden.

Delta Advocaten in Amsterdam

Als advocaat VvE recht in Amsterdam hebben wij ruimschoots ervaring met allerlei soorten appartementsrechtgeschillen. Wij proberen altijd in het oog te houden dat appartementseigenaars nog met elkaar verder moeten. Het is dan meestal niet aan te raden om een zaak onnodig te juridiseren. Zoekt u een advocaat appartementsrecht in Amsterdam, dan kunt u het contactformulier hieronder invullen of bellen naar 020-2442325.

Contactformulier

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]