Advocaat appartementsrecht Amsterdam

Het appartementsrecht of VvE-recht gaat over de regels die gelden in Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Onder meer vanwege de specifieke termijnen en procedures, is het appartementsrecht een specialistisch rechtsgebied. Het vormt een van de specialisaties van Delta Advocaten.

Splitsingsakte

De splitsingsakte vormt als het ware de statuten van de VvE. Hierin is onder meer opgenomen welke gedeeltes van het gesplitste gebouw bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik en welke delen juist bedoeld zijn voor privé-gebruik. Met andere woorden: de omvang van de appartementsrechten is in de splitsingsakte bepaald. Ook de breukdelen aan de hand waarvan de maandelijkse bijdrage van alle leden wordt bepaald, is opgenomen in de splitsingsakte.

Splitsingstekening

In de splitsingstekening zijn de gedeeltes van het gebouw die bestemd zijn voor privégebruik met vette omlijning aangegeven. Alhoewel het daarmee duidelijk zou moeten zijn wat privé en wat gemeenschappelijk is, bestaat daarover toch vaak onduidelijkheid. Dat komt bijvoorbeeld omdat de feitelijke situatie inmiddels sterk is veranderd, omdat de tekening niet juist blijkt of strijdig met de splitsingsakte of omdat de tekening geen goede maatvoering kent.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement zijn nadere regels opgenomen over het gebruik van privé-gedeeltes en gemeenschappelijke gedeeltes. Ook is daarin opgenomen hoe de besluitvorming in de VvE tot stand komt. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van modelreglement. De meest voorkomende zijn het Modelreglement versies 1973, 1983, 1992, 2006 of 2017.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement zijn nadere regels vastgelegd die op maat gesneden zijn voor de betreffende VvE’s. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan regels voor het stallen van fietsen of plaatsen van bloembakken.

Gemeenschappelijk of privé

Veel discussies in een VvE gaan over de vraag of toestemming nodig is voor een wijziging van een appartementsrecht. Daarvoor is onder meer van belang of de wijziging effect heeft voor de gemeenschappelijk delen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het architectonisch uiterlijk van het bouwwerk veranderd als gevolg van de wijziging. Ook zijn de grenzen van het privégedeelte niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld omdat sprake is van een tegenstrijdigheid tussen akte en tekening. De Hoge Raad heeft bepaald dat in een zodanig geval altijd moet worden gekeken naar de kennelijke bedoeling van de opstellers van de splitsingsstukken, voor zover die bedoeling kan worden afgeleid uit de splitsingsstukken.

Waarom Delta Advocaten te Amsterdam

Er zijn maar weinig kantoren gespecialiseerd in het VvE-recht of appartementsrecht. Juist vanwege de bijzondere regels die daarbij gelden, is het wel aan te bevelen om een specialistisch kantoor in te schakelen. Bovendien heeft Delta Advocaten ook expertise op het gebied van bestuursrecht. Aangezien voor de meeste verbouwingen naast toestemming van de VvE ook een vergunning noodzakelijk is van de gemeente, is het dus erg handig om beide rechtsgebieden te beheersen.

Vragen over VvE-recht of appartementsrecht?

Indien u vragen heeft over een (aanstaand) geschil op het gebied van appartementsrecht, dan kunt u contact opnemen op nummer 020-2442325 of per mail op [email protected]. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Contactformulier

Gerelateerde blogs

13-02-2019

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]