Splitsingsakte

De splitsingsakte (ook: akte van splitsing) vormt de statuten van een Vereniging van Eigenaars. In de splitsingsakte is vastgelegd in welke delen een gebouw is gesplitst, hoe groot deze delen zijn, hoeveel stemmen een appartementseigenaar krijgt in de vergadering en hoe groot zijn maandelijkse bijdrage is. Ook maakt het splitsingsreglement deel uit van de splitsingsakte. In het reglement zijn een groot aantal bepalingen opgenomen over hoe moet worden omgegaan met de gemeenschappelijk gedeeltes van een gebouw. Ook ten aanzien van het gebruik van de privé-gedeeltes zijn regels opgenomen.

Het wijzigen van de splitsingsakte is niet eenvoudig. Alle eigenaren moeten daarmee instemmen. Als het bestuur de voorgestelde wijziging ondersteunt, dan is een meerderheid van 80% vereist. Als een wijziging op onredelijke gronden wordt tegengehouden, dan kan de kantonrechter worden verzocht om een vervangende machtiging. Het verzoek daartoe moet worden gedaan door tenminste 50% van het aantal stemmen.

Naar kennisbank

 

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]