Aanneemsom

De aanneemsom is de vergoeding waarvoor de aannemer het overeengekomen werk zal realiseren.

Vaste Aanneemsom

Daarbij kan een vaste aanneemsom overeengekomen worden. Het suggereert wellicht dat de opdrachtgever nooit meer dan die prijs verschuldigd zal zijn, maar dat is niet het geval.

Kostenverhogende omstandigheden

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van kostenverhogende omstandigheden. Als die niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend, heeft die in beginsel recht op bijbetaling (artikel 7:753 BW).

Stelposten

Voorts is het mogelijk dat de vaste aanneemsom ten dele uit stelposten bestaat, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoeveelheid en/of kwaliteit van de toe te passen materialen.

Regiebasis

In plaats van een “vaste” prijs kan het werk ook op regiebasis worden uitgevoerd. dan wordt op basis van werkelijk gemaakte kosten gefactureerd. De bewijslast in dat verband rust bij de aannemer.

Richtprijs

Een richtprijs is, zoals de naam al doet vermoeden, geen vaste aanneemsom. Toch biedt het de opdrachtgever wel enig houvast. Die mag in de regel namelijk niet met meer dan 10% worden overschreden (artikel 7:752 lid 2 BW). Dat is anders als de aannemer daar tijdig voor waarschuwt, zodat de opdrachtgever het werk kan aanpassen. Bij gebreke van een dergelijke waarschuwing kan de aannemer zich er niet op beroepen dat de opdrachtgever had moeten begrijpen dat er een prijsverhoging doorgevoerd zou worden. (Dat geldt wel ten aanzien van meerwerk.)

Geen aanneemsom overeengekomen

Indien geen aanneemsom overeengekomen is, is de opdrachtgever (op grond van artikel 7:752 lid 1 BW) een redelijke prijs voor het werk verschuldigd.

Meer- en minderwerk

Meerwerk en minderwerk staan los van de aanneemsom. Die ziet op (de omvang van) het oorspronkelijk overeengekomen werk. Meer- en minderwerk houden verband met wijzigingen daarvan en/of aanvullingen of beperkingen daarop.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]