Meerwerk

In grote en ook kleinere projecten komt het geregeld voor dat er meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan in de teken- of offertefase zijn voorzien. Dat leidt tot meerwerk. De aannemer heeft recht op vergoeding daarvan, mits daartoe opdracht is gegeven door de opdrachtgever en de opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering daarvan is gewezen op de bijhorende prijsverhoging (tenzij de opdrachtgever op zichzelf al had moeten begrijpen dat er een prijsverhoging aan het meerwerk verbonden zou zijn). Om discussies hierover te voorkomen is het natuurlijk verstandig om dit schriftelijk vast te leggen, hetgeen bij grotere projecten normaal gesproken in de verslagen van bouwvergaderingen gebeurd.

Zowel in de wet (artikel 7:755 BW) als in standaardvoorwaarden als de UAV (§ 35) zijn bepalingen met betrekking tot meerwerk opgenomen.

De vergoeding kan met de aanneemsom worden verrekend.

Meerwerk leidt niet zelden tot een discussie tussen de opdrachtgever en aannemer. Dat gaat dan om de vraag of daar sprake van is en of de aannemer de opdrachtgever (tijdig) heeft gewaarschuwd voor de daarmee samenhangende financiële consequenties.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]