Regiebasis

Bij een vaste aanneemsom ontvangt de aannemer een vaste prijs voor het werk, ongeacht de werkelijke kosten. Behoudens meerwerk, bestekswijzigingen en wat (zeer) uitzonderlijke gevallen komen hogere kosten dan voor rekening en risico van de aannemer. Vanwege de zekerheid die dat biedt, geeft de opdrachtgever doorgaans de voorkeur aan een vaste aanneemsom.

Als het werk op regiebasis is aangenomen, heeft de aannemer recht op een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten (voor onder meer arbeid en materiaal) vermeerderd met een opslag voor winst en AK (algemene kosten). In dat geval zal de aannemer die kosten wel zorgvuldig moeten kunnen onderbouwen. Kan hij dat niet, dan heeft hij geen recht op vergoeding daarvan (zie bijvoorbeeld het Hof Arnhem-Leeuwarden).

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]