UAV-gc

Om een eindeloze discussie over algemene voorwaarden van partijen te voorkomen zijn voor de bouw verschillende vrij evenwichtige modelvoorwaarden opgesteld. Twee van die sets voorwaarden zijn de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de bouw) en de UAV-gc 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten).

Hoewel de opzet voor beide sets voorwaarden vergelijkbaar is, moet er toch onderscheid tussen gemaakt worden. De UAV zien op zuivere aanneming, terwijl de UAV-gc zien op contractvorming waarbij meer vrijheid en daarmee ook meer verantwoordelijkheid (met name ten aanzien van het ontwerp) bij de opdrachtnemer ligt.

Een tegenhanger van de UAV-gc is de RAW-systematiek waarbij met toepasselijkheid van de UAV tot in detail de resultaatsverplichting van de opdrachtnemer wordt overeengekomen.

Bij relatief eenvoudige aanneming kan ook gebruik worden gemaakt de AVA 2013 (Algemene Voorwaarden voor Aanneming).

Bij woningbouw wordt ook veelal gebruik gemaakt van de SWK (voorheen GIW) regeling. De regeling is opgesteld in overleg tussen verschillende belangenorganisaties en biedt consumentkopers van nieuwbouwwoningen een zekere mate van bescherming tegen de risico’s die daarbij komen kijken.

Bij verbouwing/restauratie in opdracht van particulieren kan gebruik worden gemaakt van de COVO 2010, opgesteld in overleg met Vereniging Eigen Huis (Consumentenvoorwaarden Verbouwingen).

Ingeval enkel sprake is van ontwerp wordt in veel gevallen de DNR (De Nieuwe Regeling) van toepassing verklaard. Dit betreft echter een set voorwaarden die gunstiger voor de opdrachtnemer zijn dan de opdrachtgever.

Van de meeste van deze modelvoorwaarden kan worden afgeweken (niet van de SWK). Ten aanzien van bepaalde aspecten is dat zelfs zeer aan te raden. De UAV bevatten bijvoorbeeld een in de meeste gevallen te lage boete voor termijnoverschrijding (nota bene: in de vorm van een gefixeerde schadevergoeding). Een dergelijke afwijking moet echter wel uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgenomen, zoals: “In afwijking van § … UAV …”.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]