Raad van Arbitrage voor de Bouw

Voor bouwgeschillen is een aparte instantie in het leven geroepen: de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Anders dan bij de rechtbank bestaat de Raad niet alleen uit juristen, maar voor het grootste deel uit personen met ruime ervaring in de bouw (vaak ingenieurs), aangevuld met 1 jurist. Het feit dat de Raad tevens uit praktijkdeskundigen bestaat, heeft als groot voordeel dat de Raad sneller inzicht heeft in de bouwtechnische aspecten van een geschil. De kosten voor een procedure bij de Raad liggen doorgaans echter vele malen hoger dan een procedure bij de rechtbank. Qua gang van zaken zit er weinig tot geen verschil tussen een procedure bij de rechtbank of de Raad, met dien verstande dat je bij de Raad zonder advocaat kan procederen en dat bij de rechtbank verplicht is.

Je kunt er bij contractvorming voor kiezen of eventuele geschillen bij de rechtbank of Raad moeten worden voorgelegd. In de (meeste) modelvoorwaarden als UAV en UAV-gc wordt de Raad als bevoegd orgaan aangewezen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]