Kort geding

Een gerechtelijke procedure met een spoedeisend karakter. Een kort geding procedure kan zowel in het civiele recht als in het bestuursrecht plaatsvinden. In beide gevallen wordt er geen definitieve beslissing genomen, maar slechts een voorlopig oordeel. Omdat dit oordeel wel tot stand is gekomen na een grondige beraadslaging, wordt doorgaans aan een vonnis in kort geding wel beslissende waarde gehecht.

In het civiele recht wordt een kort geding opgestart door vooraf verlof te vragen aan de Voorzieningenrechter. Deze bepaalt dat een zittingsdatum die meestal tussen de 4 en 6 weken is gelegen, tenzij nog een grotere spoed is vereist. Het is zelfs mogelijk om nog dezelfde dag een kort geding te voeren. Een kort geding begint met een dagvaarding. Het verweer van de gedaagde partij is meestal niet schriftelijk, maar wordt ter zitting mondeling toegelicht.

In het bestuursrecht wordt een kort geding gestart hangende een bezwaar- of beroepsprocedure. Het is niet mogelijk om zonder zo’n procedure een kort geding op te starten. De uitspraak in een bestuursrechtelijk kort geding geldt totdat er een beslissing in het bezwaar of in het beroep is genomen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]