Aanbestedende dienst

Een aanbestedende dienst is een overheidsorgaan of een publiekrechtelijke instelling die een aanbestedingsprocedure uitschrijft.

Onder het begrip overheidsorgaan valt de Staat der Nederlanden, een provincie, een gemeente en een waterschap.

Het begrip publiekrechtelijke instelling is ingewikkelder te definiëren. Het moet gaan om een instelling die specifiek als doel heeft om te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard. Bovendien moet deze instelling zijn gefinancierd door een overheidsorgaan. Ook moet een overheidsorgaan toezicht houden en moet het bestuur of toezichthoudend orgaan (zoals de Raad van Commissarissen) voor meer dan de helft bestaan uit personen die door een overheidsorgaan zijn aangewezen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]