Onderhandse aanbesteding

Als een opdracht niet Europees hoeft te worden aanbesteed, kan een aanbestedende dienst kiezen voor een onderhandse aanbesteding. Dat kan via een meervoudig onderhandse procedure, in welk geval de aanbesteder meerdere partijen uitnodigt en via een enkelvoudig onderhandse procedure, waarbij slechts één partij wordt uitgenodigd. De gegadigden kunnen vervolgens een inschrijving indienen en op basis van de gunningscriteria kiest de aanbestedende dienst welke inschrijver voor gunning in aanmerking komt.

Een enkelvoudig onderhandse procedure komt eigenlijk neer op gunning uit de hand. Met aanbesteden heeft het niet veel te maken, omdat iedere mededinging ontbreekt. Om die reden volgt uit de Gids Proportionaliteit dat hiervan alleen gebruik mag worden gemaakt bij kleinschalige opdrachten.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]