Asbestinventarisatie

Teneinde vast te stellen of asbest in een pand aanwezig is, dient een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Er zijn grofweg drie soorten inventarisatie:

type 0: dit betreft in wezen een visuele beoordeling van de ruimte. Deze inventarisatie volstaat niet om op basis hiervan een asbestsanering uit te voeren.

type a: dit betreft een onderzoek naar direct waarneembare materialen.

type b: hierbij wordt – anders dan bij types 0 en a – ook destructief onderzoek uitgevoerd.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]