Bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW

De wet onderscheidt vier soorten huur:

  1. woonruimte

Deze categorie spreekt voor zich.

  1. bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

Deze categorie ziet kort gezegd op winkels, horeca of kampeerbedrijven.

  1. bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Dit is een restcategorie, doorgaans omschreven als “overige bedrijfsruimte”.

  1. overig

Denk hierbij aan verhuur van roerende zaken en onbebouwde grond.

Bescherming

De wet bevat bepalingen die specifiek zien op bescherming van de huurder van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW. Die bescherming ziet hoofdzakelijk op de huurtermijnen, doorgaans 5 + 5 jaar en de mogelijkheden tot opzegging van de huur.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]