Beroep

Beroep in bestuursrechtelijke zin moet worden onderscheiden van hoger beroep in een civielrechtelijke procedure.

Onder het instellen van beroep wordt in de Awb. verstaan: het instellen van administratief beroep, dan wel van beroep bij een bestuursrechter.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]