Boete

In veel contracten zijn er boetes aan tekortkoming gekoppeld.

Dat zijn doorgaans boetes ter aansporing van nakoming. Ingeval dat niet zo zou zijn, kan een boete als een zogenoemde gefixeerde schadevergoeding kwalificeren. Dan komt de boete in plaats van schade ongeacht de hoogte daarvan.

Om bij een tekortkoming zowel de boete als de schade te vorderen, is het van belang om in de overeenkomst op te nemen dat de boete verschuldigd is, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Verder is het van belang om in de overeenkomst op te nemen dat de boete bij een tekortkoming direct opeisbaar is. Anders zal je contractpartij eerst in verzuim moeten zijn.

Een rechter kan een boete overigens matigen, maar zal doorgaans terughoudend met die bevoegdheid omgaan.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]