BW

BW is de afkorting voor Burgerlijk Wetboek, waarin bepalingen zijn opgenomen die de privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen partijen regelen, rechtsverhouding die ter vrije beschikking van partijen staan (waarvoor ze dus vrijelijk voor kunnen kiezen). Dat kunnen 2 vennootschappen zijn, maar ook een ontwikkelaar die een perceel grond van een gemeente koopt.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]