Geliberaliseerde huur

Huurwoningen in Amsterdam worden gewaardeerd aan de hand van een puntensysteem. Op basis van verschillende eigenschappen van de woning (zoals oppervlakte) en de WOZ-waarde van de woning wordt aan iedere huurwoning een aantal punten toegekend. Hoeveel punten jouw (huur)woning krijgt, is vrij eenvoudig uit te rekenen.

Aan die hoeveelheid punten is een huurprijs gekoppeld die maximaal redelijk wordt geacht. Welke maximaal redelijk huur voor jouw (huur)woning wordt gerekend is ook vrij eenvoudig te achterhalen.

De huursubsidiegrens ligt op dit moment op EUR 710,68.

Huurcontracten van voor 1 juli 1994 zijn niet-geliberaliseerd. Huurcontracten van na die datum met een huurprijs van meer dan EUR 710,68 zijn wel geliberaliseerd.

Als de huurder vermoedt dat de verhuurder een huurprijs rekent die niet overeenkomt met de punten van de woning kan hij de huurcommissie verzoeken om de huurprijs aan te passen. Dat moet in de regel binnen zes maanden na ingang van de huur. Na die zes maanden is de huurcommissie niet meer bevoegd. Voor huurcontracten met een termijn van 2 jaar of korter kan dat tot zes maanden na afloop van de huur.

De huurcommissie zal toetsen op basis van de kale huurprijs, oftewel het bedrag dat wordt betaald voor het gebruik van de woning, zonder (voorschot voor) servicekosten. Als er sprake is van een zogenoemde all-in huur zal de huurcommissie eerst de kale huurprijs vaststellen aan de hand van het puntensysteem. De maximaal toegestane hoogte van de servicekosten wordt vervolgens aan de hand van de maximaal toegestane huurprijs berekend.

Als de huurder in het gelijk gesteld, past de huurcommissie de huurprijs met terugwerkende kracht aan. In dat geval is de verhuurder verplicht om de te veel betaalde huur terug te betalen. Die terugbetaling kan overigens niet bij de huurcommissie gevorderd worden. Belangrijker is echter dat als de huur wordt aangepast tot een bedrag onder de liberalisatiegrens alsnog sprake is van niet-geliberaliseerde huur, met alle gevolgen van dien.

Huur wordt niet alsnog geliberaliseerd als de huurprijs gaandeweg de huurperiode door de liberalisatiegrens als gevolg van huurprijsstijgingen gaat. Of de huur geliberaliseerd is of niet wordt bepaald op basis van de aanvangshuur.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]