Hinder

Hinder doet zich bij uitstek tussen buren voor, maar niet alleen tussen naastgelegen woningen. Het komt ook zeer geregeld bij naast elkaar of iets verderop liggende bedrijfspercelen voor. Hinder kan zich in allerlei vormen voordoen. Het kan gaan om overlast door geluid, stank, rook, gassen, beperking van licht, lucht, uitzicht of steun. Het is echter niet zo dat iedere vorm van overlast ook daadwerkelijk onrechtmatig is. Daarbij speelt tevens de mate van overlast en een afweging van de betrokken belangen van partijen en rol.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]