Incasso

Een “normale” bodemprocedure kan zo enkele maanden tot ruim een jaar in beslag nemen. Dat is bij een vaststaande geldvordering natuurlijk volstrekt onwenselijk. In die gevallen kan ook een kortgeding worden ingesteld, een zogenoemde incassoprocedure. Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding gelden drie eisen:

  • de schuldeiser moet een spoedeisend belang bij betaling hebben (aan dit belang wordt vaak niet het meeste gewicht toegekend),
  • het moet zeer aannemelijk zijn dat de vordering in een bodemprocedure (waarin bewijs een doorslaggevende rol speelt) zou worden toegewezen en
  • er mag geen, althans zeer beperkt sprake zijn van restitutierisico (als de vordering in een bodemprocedure toch zou worden afgewezen moet de schuldenaar er zeker van zijn dat hij zijn geld terug krijgt).

Incassoprocedures zien dus naar hun aard op juridisch eenvoudige procedures en worden om die reden doorgaans tegen gereduceerd tarief gevoerd.

In sommige gevallen wordt daar echter toch te eenvoudig over gedacht, waardoor ook eenvoudige vorderingen worden afgewezen en zonder resultaat kosten worden gemaakt.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]