Indeplaatsstelling

Overdracht van een bedrijf (anders dan door een aandelentransactie) brengt nog niet mee dat de koper van dat bedrijf ook direct huurder wordt. Dat vergt in beginsel instemming van de verhuurder. Als de verhuurder die instemming onthoudt, kan de huurder de rechtbank verzoeken om hem te machtigen om de koper als huurder in zijn plaats te stellen. Daarvoor is dan de medewerking of toestemming van de verhuurder niet vereist.

De rechtbank zal een verzoek om indeplaatsstelling echter slechts toewijzen als de huurder een zwaarwegend belang bij overdracht van zijn bedrijf heeft en koper voldoende waarborg biedt voor nakoming van de huurovereenkomst en een goede bedrijfsvoering.

Dit recht op indeplaatsstelling is (semi) dwingend recht. Dat betekent kort gezegd dat de huurder hiervan in zijn nadeel afwijkende bepalingen kan vernietigen, tenzij de kantonrechter die heeft goedgekeurd.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

 

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]