Levering

De levering vormt een onderdeel van eigendomsoverdracht. Eigendomsoverdracht vereist dat de verkoper bevoegd is om te verkopen. Dat heet beschikkingsbevoegdheid. In verreweg de meeste gevallen is de verkoper eigenaar en om die reden beschikkingsbevoegd. Een tweede vereiste voor eigendomsoverdracht is een titel. Koop is zo’n titel. Het derde vereiste is levering. In de koopovereenkomst wordt de verkoper verplicht het verkochte ook daadwerkelijk aan de koper te leveren. Hoe dat moet, hangt af van wat er wordt verkocht. Levering van roerende zaken kan door middel van bezitsoverdracht. Levering van onroerende zaken, zoals een kantoorpand of woning, vereist een tussen partijen opgemaakte notariële akte en inschrijving van die akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]