Mandeligheid

Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariele akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Het meest bekende voorbeeld is de mandelige muur tussen twee panden.

Als het gemeenschappelijk onroerend eigendom niet is ingeschreven is dus weliswaar van mandeligheid geen sprake, maar zijn de regels van de gemeenschap nog wel van toepassing.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]