Omgevingsvergunning

Het is als hoofdregel niet toegestaan om een bouwwerk te bouwen of te verbouwen zonder een vergunning van het college van burgemeester en wethouders. Zo’n vergunning heette tot 2010 een bouwvergunning en veel mensen refereren nog steeds aan die oude naam. De huidige naam voor de vergunning is echter de omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning is ook nodig bij andere activiteiten die met het omgevingsrecht te maken hebben. Onder meer voor de navolgende activiteiten moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd:

  • bouwen of verbouwen van een bouwwerk
  • gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan
  • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht of wanneer dit in een bestemmingsplan is bepaald
  • het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningplichtige inrichting op grond van de Wet milieubeheer. Vroeger heette deze vergunning de milieuvergunning en nog vroeger de Hinderwetvergunning. Tegenwoordig dus de omgevingsvergunning voor milieu.

De regels over de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]