Opschorting

De gedachte achter de mogelijkheid om je contractuele verplichtingen op te schorten is even simpel als voor de hand liggend: als je contractpartij zijn verplichtingen niet nakomt, hoef jij dat ook niet.

Het is echter wel van belang dat de opschorting in verhouding staat tot de tekortkoming. Je kunt bijvoorbeeld niet 100% van jouw betaling achterhouden als jouw contractpartij 50% van zijn verplichting is nagekomen (uitzonderingen daargelaten).

Je doet er doorgaans goed aan om jouw contractpartij schriftelijk te informeren dat je jouw verplichtingen opschort zolang hij zijn verplichtingen niet is nagekomen.

Een bijzondere vorm van opschorting is het retentierecht.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]