Opzegging

Er zijn meerdere manieren om een overeenkomst te beëindigen. Opzegging is daar één van. Het is van belang om duidelijk onderscheid te maken tussen opzegging en (bijvoorbeeld) ontbinding. Dat onderscheid houdt met name verband met de soms beperkte gronden voor opzegging, de daaraan gestelde formele eisen en de financiële gevolgen daarvan.

Schadevergoeding

Ontbinding vereist een tekortkoming en geeft in het verlengde daarvan in de regel recht op schadevergoeding. Opzegging geeft geen recht op schadevergoeding. Als er sprake is van een tekortkoming van de wederpartij en schade als gevolg daarvan, ligt het vaak meer voor de hand om voor ontbinding te kiezen. Vanwege de verstrekkende gevolgen daarvan is het verstandig om in dat kader eerst even met een advocaat te overleggen.

Opzegging aannemingsovereenkomst

Opzegging geeft dus geen recht op schadevergoeding. In sommige gevallen leidt opzegging juist tot een betalingsverplichting. Dat is bijvoorbeeld het geval als de opdrachtgever een overeenkomst van aanneming opzegt.

Opzegging huurovereenkomst

Verder kan opzegging slechts in een beperkt aantal gevallen. Zo kunnen huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte of bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW slechts op grond van de in de wet opgesomde gronden opgezegd worden.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]