Opzegging

Opzegging is, evenals ontbinding, een vorm van beëindiging van een overeenkomst. Om te voorkomen dat opzegging zijn doel mist, is het van belang om de daarvoor geldende eisen strikt na te leven. Dat ziet niet alleen op de termijnen die bij opzegging in acht genomen moeten worden, maar tevens op de wijze waarop moet worden opgezegd en de gronden waarop dat kan.

Indien zich een grond voor opzegging voordoet, is het van belang om daarbij in overweging te nemen dat opzegging (doorgaans) geen recht op schadevergoeding meebrengt. Het kan zelfs tot een financiële verplichting voor de opzeggende partij leiden. Als er sprake is van schade, verdient ontbinding van de overeenkomst in veel gevallen de voorkeur.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

 

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]