Overdracht

Anders dan wel eens wordt gedacht gaat eigendom niet over door de enkele totstandkoming van een koopovereenkomst. Eigendomsoverdracht vereist allereerst een titel. Dat is vaak koop, maar kan bijvoorbeeld ook een schenking zijn. Bovendien moet de verkoper bevoegd zijn om over het verkochte te beschikken: beschikkingsbevoegdheid. De eigenaar is doorgaans beschikkingsbevoegd, maar niet altijd. Denk aan faillissement, in welk geval de beschikkingsbevoegdheid bij de curator ligt. Tot slot moet het verkochte geleverd worden. De wijze waarop dat dient te gebeuren, hangt af van wat er wordt overgedragen. Bij verkoop van onroerend goed vergt dat een notariele akte en inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]