Risico-aansprakelijkheid

Van aansprakelijkheid is doorgaans pas sprake als naast schade tevens sprake is van toerekenbaarheid van de schade. In sommige gevallen wordt de schade echter van rechtswege toegerekend, zonder dat sprake is van verwijtbaarheid: risico-aansprakelijkheid. Risico-aansprakelijkheid kan (onder meer) bestaan voor ondergeschikten,  gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen en gevaarlijke stoffen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]