Schade

De wet geeft recht op vergoeding van vermogensschade en ander nadeel.

Immateriële schade

Bij immateriële schade moet je bijvoorbeeld denken aan lichamelijk letsel.

Vermogensschade

Vermogensschade bestaat uit zowel geleden verlies en gederfde winst en redelijke kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede voldoening daarvan buiten rechte. Deze schade kan op verschillende manieren worden begroot. Een veel gehanteerde wijze bij schadebegroting als gevolg van een tekortkoming of onrechtmatige daad is door een vermogensvergelijking te maken tussen de bestaande financiële positie en de fictieve positie waarin de schadelijdende partij had verkeerd zonder die tekortkoming of onrechtmatige daad.

Dat blijkt echter niet altijd de meest geëigende methode. De rechter kan de vordering in dergelijke gevallen ook begroten op de winstafdracht. Het komt geregeld voor dat er in gevallen van verboden onderhuur verzocht wordt om de schade te begroten op basis van de winst.

Wettelijke (handels)rente

Om discussies over de schade als gevolg van een tekortkoming in betalingsverplichtingen te voorkomen, is de schade als gevolg daarvan in de wet vastgesteld (een zogenoemde gefixeerde schadevergoeding).

Advocaatkosten

Het is zeer uitzonderlijk als de advocaatkosten in een procedure geheel worden vergoed.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]