Verjaring

Vorderingen verjaren. Dat betekent kortweg dat ze niet eeuwig opeisbaar zijn. De wet kent aan verschillende vorderingen verschillende verjaringstermijnen toe.

De meest voorkomende termijn is die voor verjaring van vorderingen tot betaling. Die termijn is 5 jaar.

Kortere en langere termijnen zijn er ook. Een beroep op vernietiging van een overeenkomst (op grond van bijvoorbeeld dwaling) Vonnissen verjaren na een verloop van 20 jaar.

Verjaring kan worden voorkomen door een vordering te stuiten: een mededeling aan de schuldenaar dat je je recht op nakoming voorbehoudt. Vervolgens gaat er weer een nieuwe verjaringstermijn lopen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]